Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela sajta KursnaLista.org prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene KursnaLista.org. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene KursnaLista.org, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene ePravo.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika

KursnaLista.org posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadrža na domeni KursnaLista.org. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, Pravila foruma te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene KursnaLista.org. KursnaLista.org sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika, te veza na druge stranice izvan domene ePravo.ba.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice KursnaLista.org korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

KursnaLista.org se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene KursnaLista.org, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene KursnaLista.org, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene ePravo.ba. KursnaLista.org ni na koji način ne odgovara za način upotrebe kursnih lista od strane korisnika.

Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar i na domeni KursnaLista.org ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. KursnaLista.org ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene KursnaLista.org, a pogotovu objavljenih kursnih listi. Kursne liste su preuzete sa zvaničnih stranica centralnih banaka ali su digitalno obrađene i kao takve podložne greškama.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni KursnaLista.org mogu se slobodno preuzimati i koristiti u komercijalne svrhe. KursnaLista.org polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod) koji nisu preuzeti sa drugih stranica i koji nisu javno dobro. Ukoliko smatrate da je portal KursnaLista.org na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite preko kontakt formulara. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Odnos sa drugim sadržajima

Domena KursnaLista.org sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internet stranicama napravljenim od strane trećih osoba. KursnaLista.org nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetsk stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Politika privatnosti

KursnaLista.org u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. KursnaLista.org se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene KursnaLista.org te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. KursnaLista.org može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene KursnaLista.org, ili podatke unesene u postupku registracije. KursnaLista.org obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. KursnaLista.org se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, KursnaLista.org može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal KursnaLista.org nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Izmjene i stupanje na snagu

Sajt KursnaLista.org zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni KursnaLista.org.

Datum

16.11.2012.
Bosanski Brod
Bosna i Hercegovina